TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietosuojakäytäntö www.salvagnini.fi

Tämä sovellus kerää joitain henkilötietoja käyttäjiltään.

 

Rekisterinpitäjä ja omistaja

Salvagnini Holding S.p.A.
Via Guido Salvagnini, 51
36040 Sarego (Vicenza) – Italy
Cap. Soc. € 500.000 i.v.
R.I. VI - C.F. - P.I. 03505080246
R.E.A. Vicenza 330686

 

Kerättyjen tietojen tyypit

Tämän sovelluksen itse tai kolmansien osapuolien avulla keräämiä henkilötietotyyppejä ovat muun muassa: Evästeet, käyttötiedot, etunimi, sukunimi, yhtiö, ammatti, osoite, kaupunki, maa, osavaltio, puhelin, faksi, sähköposti.
Muut kerättävät henkilötiedot saatetaan kuvata tämän tietosuojakäytännön muissa osissa tai erityisissä selitysteksteissä tietojen keräyksen yhteydessä.
Henkilötiedot voivat olla käyttäjän vapaasti antamia tai ne saatetaan kerätä automaattisesti tätä sovellusta käytettäessä.
Kaikkien evästeiden - tai muiden seurantatyökalujen - käyttö tämän sovelluksen toimesta tai tätä sovellusta käyttävien kolmansien osapuolien palvelujen omistajien toimesta, ellei muuta mainita, tapahtuu käyttäjien tunnistamiseksi ja heidän mieltymystensä muistamiseksi ainoana tarkoituksenaan käyttäjän pyytämän palvelun toimittaminen.
Tämä sovellus ei ehkä voi tarjota kaikkia palveluja, jos ei anneta tiettyjä henkilötietoja. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista saaduista kolmansien osapuolien henkilötiedoista, joita jaetaan tai julkaistaan tämän sovelluksen kautta, ja he vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus antaa tiedot omistajalle.

 

Tietojen käsittelytapa ja paikka

Käsittelymenetelmät

Rekisterinpitäjä käsittelee käyttäjien tietoja asianmukaisella tavalla ja hän huolehtii asianmukaisista turvatoimista, jotta estetään luvaton pääsy tietoihin tai niiden paljastuminen, muuttaminen tai luvaton hävittäminen.
Tietojenkäsittely tapahtuu käyttämällä tietokoneita ja/tai tietotekniikkapohjaisia työkaluja noudattaen ilmoitettujen tarkoitusten mukaisia organisatorisia menettelyjä tarkasti. Lisäksi tarvittaessa tietyissä tapauksissa rekisterinpitäjän lisäksi tiedot annetaan käyttöön henkilöstöryhmille, jotka johtavat tai osallistuvat verkkosivun toimintaan (hallinto, myynnit, markkinointi, oikeudellinen osasto, järjestelmänhallinta), tai nimetyille ulkoisille osapuolille (kuten kolmansien osapuolien teknisten palvelujen tarjoajat, postilähetit, säilytyspalvelujen tarjoajat, IT-yhtiöt, viestintäyhtiöt), jotka toimivat omistajan puolesta tietojenkäsittelijöinä. Päivitetty luettelo näitä osapuolista voidaan pyytää rekisterinpitäjältä milloin tahansa.

Paikka

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän operatiivisissa toimistoissa ja muissa paikoissa, joissa tietojenkäsittelyyn osallistuvat asianosaiset osapuolet sijaitsevat. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys rekisterinpitäjään.

Säilytysaika

Tietoja säilytetään käyttäjien pyytämien palvelujen toimittamiseen tarvittava aika tai tässä asiakirjassa esitettyjen tarkoitusten mukainen aika ja käyttäjä voi aina pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot tai keskeyttämään niiden käytön.

 

Kerättyjen tietojen käyttö

Käyttäjää koskevia tietoja kerätään, jotta omistaja voi tarjota palvelujaan sekä seuraaviin tarkoituksiin: Analysointi ja yhteydenotto käyttäjään.
Kuhunkin tarkoitukseen käytettävät henkilötiedot esitetään tämän asiakirjan erityisissä osissa.Henkilötietojen käsittelyn yksityiskohtaiset tiedot

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja niitä käytetään seuraavissa palveluissa:

Yhteystietolomake (Tämä sovellus)

Kirjoittamalla henkilötietolomakkeeseen omat tietonsa käyttäjä antaa suostumuksen, että tämä sovellus voi käyttää kyseisiä tietoja tarjous-, lisätieto- tai muihin pyyntöihin vastaamiseen kuten osoitetaan lomakkeen otsikkotiedoissa.
Kerätyt henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, yhtiö, ammatti, osoite, kaupunki, maa, osavaltio, puhelin, faksi, sähköposti.

Postituslista tai uutiskirje (Tämä sovellus)

Rekisteröitymällä postituslistalle tai tilaamalla uutiskirjeen käyttäjän sähköpostiosoite lisätään yhteystietoluetteloon henkilöistä, joille saatetaan lähettää tätä sovellusta koskevia kaupallisia tai markkinointitietoja sisältäviä sähköpostiviestejä. Lisäksi sähköpostiosoitteesi saatetaan lisätä kyseiseen luetteloon, jos kirjaudut sisään tähän sovellukseen tai suoritat ostoksia.
Kerätyt henkilötiedot: Sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi.

Analysointi

Tämän osan sisältämät palvelut sallivat omistajan valvoa ja analysoida verkkoliikennettä ja sitä voidaan käyttää seuraamaan käyttäjän käyttäytymistä.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaja on Google Inc. (“Google”). Google käyttää kerättyjä tietoja seuratakseen ja tutkiakseen tämän sovelluksen käyttöä, valmistaakseen raportteja sen toiminnoista sekä jakaakseen niitä muiden Googlen palvelujen kanssa. Google saattaa käyttää kerättyjä tietoja sen oman mainosverkoston mainosten mukauttamiseen.
Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö - Kielto-oikeus

Ulkoisten alustojen sisällön näyttäminen

Näiden palvelujen avulla voit katsoa ulkoisten alustojen sisältöjä suoraan tämän sovelluksen sivuilla. Lisäksi voit olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Jos asennetaan tällainen palvelu, se saattaa kerätä verkkoliikennetietoja palvelun asennussivuille, myös silloin kun käyttäjät eivät käytä sitä.

Youtube video widgetti (Google Inc.)
Youtube on Google Inc:in tarjoama videosisältöjen visualisointipalvelu, jonka avulla tämä sovellus voi sisällyttää tällaisia sisältöjä omille sivuilleen.
Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuoja

Google Maps widgetti (Google Inc.)
Google Maps on Google Inc:in tarjoama karttojen visualisointipalvelu, jonka avulla tämä sovellus voi sisällyttää tällaisia sisältöjä omille sivuilleen.
Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö

Uudelleenmarkkinointi

Näiden palvelujen avulla tämä sovellus ja sen yhteistyökumppanit voivat tiedottaa, optimoida ja käyttää markkinointia, joka pohjautuu käyttäjän aiempaan tämän sovelluksen käyttöön.
Toiminta tapahtuu käyttötietoja seuraamalla ja evästeitä käyttämällä sekä lähettämällä tiedot kumppaneille, jotka hallitsevat uudelleenmarkkinointia sekä käyttötottumuksia seuraavaa mainontaa.
AdWords Remarketing (Google)
AdWords Remarketing on Google Inc:in tarjoama käyttötottumuksia seuraava mainonta- ja uudelleenmarkkinointipalvelu, joka yhdistää tämän sovelluksen toiminnan Adwordsin mainosverkkoon ja DoubleClick-evästeeseen.
Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.
Käsittelypaikka: YHDYSVALLAT – Tietosuojakäytäntö Kieltäytyminen

 

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeudelliset toimet

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käyttää oikeudellisiin tarkoituksiin rekisterinpitäjän toimesta oikeudessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisesti tämän sovelluksen tai vastaavien palvelujen sopimattomasta käytöstä aiheutuviin oikeustoimiin. Käyttäjä ilmoittaa, että hän on tietoinen rekisterinpitäjän velvollisuudesta paljastaa tiedot viranomaisen pyynnöstä.

Lisätietoja käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi tämä sovellus voi toimittaa käyttäjälle lisätietoja ja asiayhteyden mukaisia tietoja, jotka koskevat erityispalveluja tai pyynnöstä tapahtuvaa henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä.

Järjestelmälokit ja huolto

Toimintaa ja huoltoa varten tämä sovellus ja mikä tahansa kolmannen osapuolen palvelu voi kerätä tiedostoja, jotka tallentavat tietoja tämän sovelluksen käytöstä (järjestelmälokit) tai käyttää tähän tarkoitukseen muita henkilötietoja (kuten IP-osoitteita).

Tähän käytäntöön sisältymättömät tiedot

Voit pyytää lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä rekisterinpitäjältä milloin tahansa. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alusta.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjillä on oikeus tietää onko heidän henkilötietojaan tallennettu ja he voivat kysyä rekisterinpitäjältä milloin tahansa tietojen sisällöstä ja alkuperästä, tarkastaa niiden täsmällisyyden tai pyytää niiden peruuttamista, poistamista, päivitystä tai korjaamista. Lisäksi hän voi pyytää, että tiedot muutetaan anonyymiin muotoon tai että lainvastaisesti säilytetyt tiedot suojataan, tai hän voi kieltää laittomista syistä tapahtuvan tietojen käsittelyn. Pyynnöt on lähetettävä rekisterinpitäjälle edellä osoitettuihin yhteystietoihin.
Tämä sovellus ei tue ”Älä seuraa” -pyyntöjä.
Jos haluat tietää käyttävätkö mahdolliset kolmannet osapuolet ”Älä seuraa” -pyyntöjä, lue heidän tietosuojakäytäntönsä.

Tietosuojakäytännön muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa antamalla ilmoituksen käyttäjille tällä sivulla. Suositellaan tarkistamaan tämä sivu usein ja katsomaan alhaalla oleva viimeisen muutoksen päivämäärä. Jos käyttäjä ei hyväksy jotain käytännön muutosta, käyttäjän on lopetettava sovelluksen käyttö ja hän voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötiedot. Mikäli ei muuta mainita, tuonhetkistä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, joita rekisterinpitäjällä on käyttäjästä.

 

Määritelmät

Henkilötiedot (tai tiedot)

Mitkä tahansa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, laitosta tai järjestöä koskevat tiedot, jotka ovat tunnistettavissa, vaikka vain epäsuorasti, viittaamalla mihin tahansa muuhun tietoon, mukaan lukien henkilön tunnusluku.

Käyttötiedot

Tiedot, jotka tämä sovellus (tai kolmannen osapuolen palvelut, joita käytetään tässä sovelluksessa) kerää ja joita voivat olla: tätä sovellusta käyttävien käyttäjien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnukset, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), pyyntöajankohta, pyynnön lähetysmenetelmä palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilaa osoittava numerokoodi (onnistunut tulos, virhe, ym.), alkuperämaa, käyttäjän käyttämän selaimen ominaisuudet ja käyttöjärjestelmä, vierailun eri aikatiedot (esim. sovelluksen kullakin sivulla vietetty aika) ja polkutiedot sovelluksen sisällä liikuttaessa erityisesti vierailtujen sivujen järjestys, ja muut laitteen käyttöjärjestelmää ja/tai käyttäjän tietoteknistä ympäristöä koskevat parametrit.

Käyttäjä

Tätä sovellusta käyttävä henkilö, jonka on oltava henkilötietojen viittaama rekisteröity käyttäjä tai kyseisen rekisteröidyn käyttäjän valtuuttama henkilö.

Rekisteröity käyttäjä

Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

Tietojenkäsittelijä (tai tietojen valvoja)

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkinen hallinto tai mikä tahansa muu elin, yhdistys tai järjestö, joka on valtuutettu rekisterinpitäjän toimesta käsittelemään henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä (tai omistaja)

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkinen hallinto tai mikä tahansa muu elin, yhdistys tai järjestö, jolla on oikeus, myös yhdessä toisen rekisterinpitäjän kanssa, tehdä päätöksiä henkilötietoja koskevista tarkoituksista ja käsittelymenetelmistä sekä käytetyistä keinoista mukaan lukien toimet, jotka koskevat tämän sovelluksen toimintaa ja käyttöä. Rekisterinpitäjä, ellei muuta mainita, on tämän sovelluksen omistaja.

Tämä sovellus

Laitteisto- ja ohjelmistotyökalu, jonka avulla kerätään käyttäjän henkilötiedot.

Eväste

Pieni tietokokonaisuus, joka tallennetaan käyttäjän laitteeseen.

 

Oikeudelliset tiedot

Ilmoitus eurooppalaisille käyttäjille: tämä tietosuojakäytäntö on valmisteltu täyttäen evästeitä koskevat velvoitteet, jotka kuvataan EY-direktiivin 95/46/EY artiklassa N:o 10 sekä direktiivin 2002/58/EY määräyksissä ja joita muutetaan direktiivissä 2009/136/EY.

Tämä tietosuojakäytäntö viittaa ainoastaan tähän sovellukseen.

Viimeinen muutos: 12.02.2018