Salvagnini ja Teollisuus 4.0

Teollisuus 4.0 edellyttää kyberfyysisten järjestelmien (CPS) ja digitaalitekniikoiden (pilvipalvelut, esineiden internet, massadata) käyttöä, jotta parannetaan työolosuhteita, lisätään tuottavuutta ja laitteistojen laatua sekä luodaan joustava yhteistyö valmistusprosessin sisällä esimerkiksi työntekijän, koneiden ja laitteiden kanssa.

Koneet ovat yhteydessä toisiinsa ja ne ovat mukautuvia ja sopeutuvia sekä kykenevät vaihtamaan korkeatasoisia tietoja toistensa tai ulkoisen ympäristön kanssa.

SALVAGNINI JA TEOLLISUUS 4.0

Salvagnini integroi 4.0-konseptin ensimmäisinä ratkaisuihinsa ja jo vuonna 1985 se valmisti automaattisen työkeskuksen ilman valoja toimivaan tuotantoon. Keskus sisälsi 12 järjestelmää, jotta kommunikoivat MRP:n avulla. Tänään automaattiset työkeskukset käyttävät useita Salvagninin järjestelmiä ja niitä ohjataan OPS-ohjelmistolla taaten älykäs integraatio koneiden ja asiakkaan ERP-järjestelmän välillä.

Miten Salvagnini toteuttaa 4.0-konseptia

  • OPS – tämä ohjelmisto yhdistää tuotannon yhtiön ERP-ohjelmistoon. Jokainen Salvagninin järjestelmä voidaan varustaa modulaarisella OPS-ohjelmistopaketilla, jonka avulla voidaan vaihtaa tietoja tehtaan tietojärjestelmän kanssa: tilaukset, koneen ohjelmien luonti, palautetut tuotemäärät ja materiaalien kulutus.
  • MAC2.0patentoitu ratkaisu, joka sisältää älykkäitä, suljetulla piirillä varustettuja antureita ja erityisiä algoritmeja, jotka on sopivat kaikille Salvagninin koneille. Tämä takaa kaikkien koneiden kyvyn sopeutua automaattisesti jakson ulkoisiin vaihteluihin (käsiteltävä materiaali, lämpötila ym.). 
  • JOUSTAVA AUTOMAATIOerityisten sulautettujen ratkaisujen avulla Salvagninin järjestelmät soveltuvat integroitaviksi joustaviin tuotantosoluihin tai linjoihin: tämä tarkoittaa, että ne kykenevät tuottamaan oikean määrän tuotetta oikealla hetkellä minimoiden keskeneräiset tuotteet, jäämät ja tehottomuudet sekä alentaen toimitusaikoja turvallisesti ja antaen työntekijän keskittyä tärkeimpiin tehtäviin.
  • LINKSSalvagninin esineiden internet on kehitetty Microsoft-ympäristöön ja se sallii jatkuvan ja tehokkaan tuotantojärjestelmien valvonnan myös etätoimintana sekä kohdennetun ja nopean teknisen tuen taaten samalla parhaan mahdollisen tietoturvallisuuden.